Asansör Ventures

Asansör Ventures projesi İzmir kenti için kentsel bir vizyon oluşturulması amacıyla hazırlanmış, kent girişimciliğini ve yatırımcılığını öne çıkarak bölgeye ve kente yatırım çekme ve girişimcilik turizmini iyileştirme amaçlarını gerçekleştirmeyi hedefleyen bir projedir. İzmir’de girişimcilik kültürünü kent kimliği ile özdeşleştirerek İzmir’de olan herkesin teknoloji ve yenilikçi bakış açısıyla düşünebilmesi mümkün olabilecektir. Teknoloji ve yenilikçi bakış açısını kent genelinde oluşturabilmek için girişimlerin ve yatırım ekosisteminin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Kültürel miras öğeleri ile entegre olmuş yaratıcı endüstriler için üretim alanı oluşturabilmek kentlilik bilincini güçlendirmek ve dönüştürmek aynı zamanda kentsel üretim kapasitesini güçlendirmek için kaldıraç görevi görecektir. Bu sebeple Tarihi Asansör ile özdeşleşmesi planlanan bu yatırımcı ağı kentsel ve mekansal girişimcilik uygulamaları için iyi uygulama olarak literatürde yerini alacak bir yerel yönetim uygulamasıdır.

Proje, kent içerisinde kent tarihi yapılarından birini temel alarak hazırlanmış faaliyetler bütünüyle oluşturulabilecek bir ekosistem güçlendirme etkisi yaratacaktır.

Girişimcilik ve yatırım ekosistemi kent yapılarından birini arkasına alarak üstelik küresel girişimcilik ekosisteminde yer alan en önemli terimlerden birisi olan asansör konuşmasını kullanma üzerine kurgulanmıştır. Asansör konuşması mevcut bir girişimcinin iş fikrini hayata geçirmek amacıyla ilgili yatırımcıya kısa süre içerisinde aktardığı sunuma denilmektedir. Buradan hareketle İzmir’de yer alan Tarihi Asansör yapısı bu asansör konuşmalarını temel alarak hem kültür oluşturma noktasında hemde faaliyetler ile desteklenecek girişimcilik ekosisteminde oluşturulacak ilgiyi bir kent hikayesine dönüştürecektir.Bölgesel kalkınma noktasında Ege Bölgesi ve Avrupa’ya geçişin sağlandığı en önemli coğrafyalardan biri olan İzmir’in kent olarak yapacağı asansör konuşması ise dünya kentleri arasında katma değer yaratan bir kent olarak yer almasına giden yolun en önemli ilk adımı olarak düşünülmelidir. Girişimciler ve yatırımcıların bir araya geldiği ve bir kent hikayesi yarattığı Tarihi Asansör, tüm kentin dünya ülkelerine ve kentlerine yapılan asansör konuşmasının temsilcisi ve en temel aracı olacaktır. Bu sayede İzmir yatırımcıların ve girişimcilerin kenti olacaktır.

Projenin hayata geçirilmesi sonucunda orta ve uzun vadede İzmir kenti katma değer üreten teknolojik tabanlı iş fikirlerinin ve startupların hatta küresel ölçekteki büyük yatırımcı firmaların merkezi olma yolunda önemli bir adım atacaktır.